OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİ

Metabolik cerrahi işlemleri 65 yılı aşkın süredir obezite tedavisinde uygulanan etkili ve başarılı yöntemlerdir. O günden bu yana kullanılan teknikler giderek ilerlemiş ve günümüze kadar on binlerce insana uygulanmıştır. Metabolik cerrahi işlemleri ile ağırlık kontrolünün sağlanmasına ek olarak T2DM, HT, dislipidemi ve uyku apnesi gibi obezite ilişkili metabolik sorunlar da büyük ölçüde düzelmektedir. Söz konusu metabolik bozuklukların düzelmesi o kadar hızlı ve belirgin olmaktadır ki bu etkiyi sadece kilo kaybı ile açıklamak mümkün değildir. Obez bireylerin işlem sonrası sadece kilolarında değil metabolik faaliyetlerinin tamamında meydana gelen belirgin düzelmeler sağlaması nedeniyle bariatrik cerrahi yerine ‘metabolik cerrahi’ tabiri günümüzde daha sık kullanılmaktadır.

Metabolik cerrahi ile sağlanan avantajlar

Metabolik cerrahi olgularına ait literatürde 20 yıla yaklaşan uzun dönem takip sonuçları mevcuttur. Bu sonuçlara göre obezite ile ilişkili neredeyse tüm komplikasyonlarda belirgin azalma söz konusudur. İsveç Obezite Çalışması (SOS) verilerine göre BC cerrahi sonrası 11 yıllık takipte tüm nedenlere bağlı ölümlerde %30 azalma sağlanmıştır. Metabolik cerrahi ile tedavi olmamış hastalarda ortaya çıkabilecek T2DM ve diğer hastalıkların tedavisi, hastane yatışları, iş gücü kayıpları ve erken ölümlerin önlenmesi açısından bakıldığında morbid obez kişilerde metabolik cerrahinin en etkili çözüm olduğu belirtilmektedir.

Metabolik cerrahi için uygunluk kriterleri

1-)BKİ ≥ 40 kg/m2 olması  ( Kitle Endeksi Hesapla )

 2-). BKİ ≥ 35 kg/m2 olması durumunda obezite ile ilişkili en az bir ek hastalık eşlik ediyor olması gerekir.

 Bu ilişkili durumlar şunlardır; 

 • Tip 2 diabetes mellitus
 • Hipertansiyon 
 • Dislipidemi 
 • Uyku-apne sendromu 
 • Obezite-hipoventilasyon sendromu 
 • Pickwick sendromu (uyku-apne sendromu ve obezite-hipoventilasyon sendromunun bir arada olması) 
 • Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı veya “non-alkolik steatohepatit (NASH)”
 • Psödotümör serebri 
 • Gastro-özofagial refl ü hastalığı
 • Astım
 • Venöz staz hastalığı 
 • İleri derecede üriner inkontinans
 • Günlük yaşamı etkileyen artrit

Metabolik cerrahi için engel teşkil eden durumlar

 • 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olmak; ancak ciddi bir komorbiditenin (T2DM, HT gibi) eşlik ettiği durumlarda doktorumuz tarafından değerlendirilmektedir.
 • Tedavi edilmemiş ve obeziteye yol açan bir endokrin hastalığın bulunması (Cushing, hipotiroidizm, insülinoma gibi) 
 • Tedavi edilmemiş bir yeme bozukluğunun bulunması (bulimia nervoza gibi)
 • Tedavi edilmemiş major depresyon ya da psikozun bulunması 
 • Ciddi koagülopati varlığı
 • Anestezi almayı engelleyecek kadar ciddi kardiyak hastalığın bulunması 
 • Alkol veya madde bağımlılığı
 • Hayat boyu sürecek vitamin replasmanı ya da kalori kısıtlayıcı diyet gibi beslenme önerilerine uyum sağlayamayacak olmak 
 • Halen gebe olmak veya 12-18 ay içinde gebelik planı olması
 • Bilinen kanser hastalığının olması 
 • Şiddetli gastroözofagiyal reflü hastalığı (GÖRH) (özelikle sleeve gastrektomi için) 
 • Portal hipertansiyon
 • Crohn hastalığı olanlarda gastrik bypass cerrahisi

Avantajları

Güvenli ve basit uygulamadır. Restriktif etkinin yanı sıra ghrelin gibi oreksijenik hormon düzeylerini düşürerek de iştahı azaltmaktadır. Pilor sağlam olduğu için dumping sendromu oluşmaz. Malnütrisyon riski düşüktür. Cerrahi riski yüksek süper obezlerde veya Crohn hastalığı olanlarda tercih edilir. Kilo kaybı: İlk yıl %60-67, 5.yıl %53-65.

Laparoskopik Ayarlanabilir mide bandı 

FDA onayı ile ABD’de 2001 den beri kısıtlayıcı yöntem olarak kullanılmaktadır. Özofago-gastrik bileşkenin 3 cm altından mide etrafına şişirilebilir silikon band sarılarak proksimalde 25-30 cm’lik rezervuar oluşturulur. Bandın diğer ucunda cilt alına yerleştirilen bir port vardır. Mide açıklığının kalibresi serum ile doldurulup boşaltılarak değiştirilebilir. Doygunluk hissi ile hastanın kalori alımı 1000-1200 kkal azalmaktadır.

Roux en- Y Gastrik Bypass ( RYGB )

RYGB’de midenin üst kısmında kesit oluşturulmakta ve böylece boyutları 10 ile 30 ml arasında küçük gastrik kese oluşturulmaktadır. Bu gastrik kese midenin geri kalan kısmını, duedonumu ve jejunumun küçük parçasını bypass etmektedir.İkinci Ulusal Bariatrik Cerrahi (NBSR) raporuna mide bypassından 1 yıl sonra  aşırı kilo kaybı% 68.7, ameliyattan sonraki 3 yıl içinde aşırı kilo kaybı ise % 65,4 olarak belirtilmiştir.

Mini gastrik bypass

Mini gastrik bypass (MGB) bazı merkezlerde son yıllarda giderek artan sıklıkta kullanılmakta olan bir prosedürdür. Mini gastrik bypass daha az anastomoz içermesi, anostomozun uzun mide poşunun distaline yapılması nedeniyle en kolay teknik olmasına rağmen deneyimli merkezlerde eğitimli cerrahlar tarafından yapılması önerilir. Kısıtlanan mide hacmi öğünlerin miktarını azaltır, uygulaması ve öğrenmesi kolay bir tekniktir.

Biliopankreatik diversiyon ± duedonal switch

Biliopankreatik diversiyon (BPD), duedonal switch (DS) ile birlikte veya tek başına yapılabilir. Biliopankreatik diversiyonda distal mide rezeksiyonu ile birlikte uzun enterik bacaklı gastroileostomi ve kısa ortak kanal oluşturulur. Minimum diyet kısıtlaması ile uzun dönemde maksimum kilo kaybı sağlar. T2DM, HT ve dislipidemi iyileşmesinde en etkili tekniktir. GÖRSEL

Doktorumuz tarafından yapılan muayene ve tetkilerinizin ışığında size en uygun cerrahi işlemi öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın!

Randevu Alın!

Yeni hayatınıza ilk adımı atın, bugün randebu alın!

Konuşmayı Başlat
Bize Ulaşın
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?