KÜRESEL SAĞLIK SORUNU: OBEZİTE

Sağlığı olumsuz etkileyen kompleks ve multifaktöriyel bir hastalık olarak kabul edilen obezite, en geniş tanımı ile vücutta yağ dokusu miktarının aşırı derecede artışıdır. Günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci en önemli nedenidir. Obezite, başta tip 2 diyabet ve prediyabet olmak üzere kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon (HT), hiperlipidemi (HL), serebrovasküler hastalık, çeşitli kanserler, obstrüktif uyku-apne sendromu, non-alkolik karaciğer yağlanması, gastroözofageyal reflü, safra yolları hastalığı, polikistik over sendromu, infertilite, osteoartroz ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa neden olarak yaşam kalitesini düşürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1998 yılında obezitenin 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunu olacağını bildirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ nün en son verilerine göre 2016 yılında dünyada 1.9 milyar kişi aşırı kilolu, 650 milyon kişi obezdir. Ülkemizde yaşam tarzının hızla değişmesi sonucunda obezite, halk sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve sıklığı giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Ülkemizde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda her 3 kişiden birinin obez olduğu belirtilmektedir.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’ne göre Türkiye, Avrupa’da yetişkin obezitesinin en sık görüldüğü ülkedir.

OBEZİTE TANISI NASIL YAPILIR?

Klinik pratikte en çok kullanılan değerlendirme kriteri beden kitle indeksi (BKİ) ölçümüdür. BKİ, vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğunun karesine (m2 ) bölünmesi ile hesaplanmaktadır. 18 yaş üstü yetişkinlerde BKİ 30 kg/m2 üstünde olanlar obez olarak tanımlanmaktadır. BKİ 25 ile 29,9 kg/m2 olanlar ise fazla kilolu (overweight), bir diğer deyiş ile preobez olarak tanımlanmaktadır. BKİ’ inizi hesaplamak için tıklayınız.

Obezitenin diğer bir önemli boyutu da vücuttaki abdominal yağlanma diğer bir deyişle karın çevrenizdeki yağlanmadır. Abdominal yağlanmayı ve dolayısıyla obeziteyi değerlendirmek için kullanılabilecek diğer bir ölçüm metodu da bel çevresi ölçümüdür. TURDEP verilerine göre erkeklerde bel çevresinin  102 cm , kadınlarda ise 88 cm’ nin üzerinde olması obezite kriteri olarak tanımlanmaktadır.

OBEZİTENİN NEDENLERİ NELERDİR?

Aşırı yeme 

 • Sosyo- kültürel
 • Akran baskısı
 • Kontrolsüz yeme 
 • Duygusal açlık 
 • Atıştırma
 • Uyku eksikliği
 • İlaçlar

Düşük Enerji Harcanımı 

 • Yaş 
 • Cinsiyet 
 • Genetik
 • Nöroendokrin
 • Kahverengi yağ
 • Sarkopeni
 • Mikrobiyota

 

Fiziksel İnaktivite 

 • Kronik yorgunluk 
 • Kas ağrısı 
 • Eklem ağrıları 
 • Duygusal bariyer 
 • İlaçlar

OBEZİTEYE EŞLİK EDEN HASTALIKLAR NELERDİR?

Obezite birçok sağlık sorununu beraberinde getirmektedir. 

 

 • Metabolik sendrom 
 • Dislipidemi
 • Hipertansiyon
 • Kardiyovasküler hastalıklar ve mortalite
 • Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı
 • Polikistik over sendromu
 • Kadın infertilitesi
 • Erkek Hipogonadizmi
 • Uyku Apne/Astım/Reaktif Hava Yolu Hastalıkları
 • Osteoartrit
 • Gastrointestinal Problemler
 • Safra Kesesi Taşı
 • Pankreatit
 • Depresyon ve diğer psikolojik sorunlar
 • Kanser

 

Obezite ülkemiz için çok büyük bir sağlık sorunu olduğu halde, obezite tedavisi ile bütüncül olarak ilgilenen ne yazık ki çok az sayıda merkez vardır. Ayrıca, sağlık çalışanlarının pek çoğu obeziteyi bir hastalık gibi görmeme eğilimindedir. Bireylerin büyük bir kısmı obezite hastalarının isterlerse zayıflayabileceklerine inanır ve obez olmalarını kişilerin iradesiz oluşlarına bağlarlar. Oysa obezitenin etyopatogenezi son derece karmaşıktır ve iştah merkezinin kontrolünü etkileyen, kişisel irade dışında pek çok faktör mevcuttur. Obeziteye eşlik eden birçok hastalığın da bulunması obez bireylerinin hayat kalitesini olumsuz etkilemekte ve yaşam süresini kısaltmaktadır. Günümüzde obeziteye metabolik cerrahi ile kalıcı çözüm mümkündür ve cerrahi işlem sonrası obez bireylerin ideal kilolarına erişmesi birçok sağlık sorununa çözüm olmaktadır.  Siz de fazla kilolarınızdan kurtulup , ideal kilonuzda sağlıklı bir yaşam istiyorsanız bizimle iletişime geçip randevu talebinizi oluşturabilirsiz.

Bize Ulaşın.

Randevu Alın.

Obezite sorunu yaşıyorsanız, çözüm ve tedavi önerilerimiz için bugün randevu alın.
Formu doldurun sizi arayalım.

Konuşmayı Başlat
Bize Ulaşın
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?